Moje prvé "science"

Tieto hodiny považujem z dnešného pohľadu za excelentné. To čo sme stihli za jednu vyučovaciu hodinu, považujem za zázrak.  Boli použité viaceré medzipredmetové vzťahy, ukážkové rovesnícke vzdelávanie a praktické aktivity s pokusmi. Predmet "Science", by sme mohli mávať aspoň raz za týždeň, jeden celý vyučovací deň. Mohlo by to byť zaujímavé a obohacujúce vzdelávanie. Vyžaduje si to však dôslednú prípravu všetkých účastníkov vzdelávania. Možno raz...

SCIENCE  LABORATORIES

Každý človek má v sebe niečo výnimočné...

Digitálne vzdelávanie

 Zvoľ si individuálne tempo vzdelávania a inšpiruj sa!