Niečo o mne

Som učiteľom, ktorý Vás nemôže nič naučiť, ale môžem Vás primäť  rozmýšľať...

Od začiatku mojej pedagogickej dráhy som zostal verný jednej škole. Keď chcete niečo zmeniť, alebo vylepšiť, tak nemôžete "behať " z jedného miesta na druhé, pretože ten čas na zmenu a zlepšenie vám bude vždy chýbať. Chémia s pokusmi, biológia s mikroskopovaním, technika s náradím, autoškola s jazdou zručnosti. Takto si predstavujem školu. Niekedy to prekonám, inokedy sa k tomu priblížim, ale nikdy to nebude 100%. Zatiaľ...

ZŠ Holubyho Piešťany

Predstavujeme sa

O NAŠEJ ŠKOLE

                                                                                          since 1962

Moje pôsobenie na škole začalo od roku 2004, kde som dostal funkciu triedneho učiteľa, neskôr som prebral funkciu výchovného poradcu a v súčasnosti zastávam funkciu kariérneho poradenstva. Škola je ako živý organizmus, neustále sa mení a vylepšuje. Svojou maličkosťou sa snažím prispieť k jej obnove a modernizácii vzdelávania. Budujeme špecializované učebne, ktoré deti nielen motivujú, ale vzdelávanie v nich pripomína "hru" a zábavu.


Učiteľ - duch vzdelávania

Ak je na hodine učiteľ  "neviditeľný", vtedy mi to dáva zmysel. Mojím zámerom je sprevádzanie žiaka pri jeho vzdelávaní a je potešujúce vidieť, ako sa dieťa zlepšuje a prekonáva nové prekážky. Vzdelávanie je o spolupráci učiteľa a žiaka a moment, pri ktorom žiak niečo objaví, alebo sa priblíži na úroveň prednášajúceho učiteľa, vtedy zostávam v úžase, čo všetko deti dokážu. Dokonca sa niekedy cítim na hodine "zbytočný a nepotrebný" , pretože deti si hodinu zorganizujú sami. Mne zostane už len dobrý pocit a to je cieľom mojej misie.  "Samovzdelávanie žiaka" s mentoringom učiteľa, pri ktorom žiak objaví svoje schopnosti a nastaví si svoje portfólio. Tak by malo fungovať vzdelávanie novej generácie.Naše pomôcky pre Vás

Botanika

Zoológia

Somatológia

Geológia