Za koľko sa dá kúpiť dobrý pocit?

Dobrý pocit, za dobre vykonanú prácu je nezaplatiteľný...

                                                     Cenník nemáme. 
                                                     Radi sa s Vami 
                                                         podelíme 
                                               o fantastické pocity
                                                   pri hre akou je 

                                                           FUTBAL