Inšpirácie vzdelávania

Chemické modely

Mikrosvet

Kliešť
Voš
Blcha
Roztoč
Dýchací otvor larvy komára
Žihadlo včely
Sosák muchy
Bodák ploštice
Lišajník
Cibuľa
Pomaranč
Ihlica borovice
Andezit
Obsidián
Zlepenec
Apatit
Modrá skalica
Síra
Manganistan draselný
Chlorid sodný

Vtáky na prechádzke

Žiak - spolupracovník učiteľa

Podľa Komenského by mala byť škola hrou. Krásna myšlienka, ktorú sa snažím preniesť do vzdelávania. Každou hrou sa dieťa nevedomky učí, pričom o tom vôbec netuší. Výsledkom kooperácie je rovesnícke vyučovanie, tímová spolupráca, podpora prezentačných schopností a zručností. To dáva žiakovi dobrý základ do budúcnosti a prispieva k jeho rozvoju.

CHÉMIA

"Chémia je veda, ktorá sa naučiť nedá."

To bola jedna z definícií, ktorú som si zapamätal od jedného žiaka. Neviem či je pravdivá, ale páči sa mi. Je ľahko zapamätateľná. Mnohé informácie v chémii treba memorovať, aby sme nestrácali čas napr. pri tvorbe molekúl z chemických prvkov. Najprv sa učíme písmená a z nich skladáme potom slová, podobne aj učením chemických prvkov vieme poskladať zlúčeniny. Ostatné môžme premeniť na "hru". Ak na chémii chýba pokus, akoby chémia ani nebola. Preto pečieme, skladáme puzzle, vyrábame hry a pomôcky, spievame a skladáme piesne, destilujeme, tvoríme hypotézy, hľadáme odpovede...  

Takto sa chémia naučiť dá. Čo poviete?

Technika

Keď som bol žiakom, skladal som si loďky z polystyrénu a púšťal ich na Váhu. Hral som sa s vypínačom a vrtulkami. Dnes ma učia moji žiaci. Samozrejme je to vzájomné a spoločne vytvárame super projekty. Technike chýba čas, ktorý by jej žiaci v škole venovali. Skladáme, montujeme, vŕtame, šróbujeme, lepíme, pilujeme, spájkujeme, programujeme...

To všetko na technike "zažijeme" a niekedy ešte viac...

BIOLÓGIA

Už ste zažili spontánny potlesk na hodine? Tu sa to deje pravidelne. Je jedno či si piatak, alebo deviatak, môžeš sa tu stať "hviezdou hodiny". Zažil som prednášky od žiakov, na ktoré sa "nechytám". Budúci milovníci prírody, rybári, poľovníci, ochrancovia prírody, návrhári, tanečníci, objavovatelia, výskumníci, konštruktéri, dokumentaristi...  

Tých všetkých mám tú česť na hodinách vidieť a učiť sa od nich.

Keďže biológia zhŕňa botaniku-rastliny, zoológiu-živočíchy, somatológiu-človeka, geológiu-planétu Zem, je možnosť tu spoznať veľké množstvo profesií. Stredoškoláci, ktorí využívali možnosť "vystupovať" na hodine, si pochvaľujú ich nadobudnuté schopnosti aj v ďalšom štúdiu a to ma veľmi teší.


AUTOŠKOLA

Dopravné ihrisko

https://www.piestanskydennik.sk/2013/10/11/skolaci-si-postavili-dopravne-ihrisko/

Školská autoškola

https://www.piestanskydennik.sk/2017/10/21/vodicaky-maju-uz-osmaci/

PS či Xbox ? Čo by ste povedali, keby ste to mohli používať v škole? Ja nič, lebo to v škole používam. Vidím malých aj veľkých hráčov, ktorí na Forze, GT-čku, predvádzajú svoje schopnosti. A "žasnem, čo vedia"! Ja ich už len "skorigujem" na dopravnom cvičisku a postupne ich trénujem v ovládaní dopravných predpisov, jazdeckých zručností a poskytovania prvej pomoci.

 Šoférovanie nie je relax, ale práca...